เกี่ยวกับเรา

วัดบางหัวเสือ ได้สร้างขี้นมาประมาณรัชสมัย รัชกาลที่ ๑ ประมาณปี พ.ศ.๒๓๑๐ เนื่องจากสันนิฐานได้ว่าหลวงพ่อบัว เป็นองค์ปฐม เป็นเจ้าอธิการองค์แรก และเป็นพระอุปัชฌาย์องค์แรก ซึ่งท่านเกิดประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ซึ่งอยู่ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ขึ้นครองราชย์ใน วันที่ ๗ กันยายน ๒๓๕๒ ชื่อวัดเดิมตามหลักฐาน ชื่อวัดบางศีศะเสือ แล้ว ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้มีการสังคยานา ปรับเปลี่ยนชื่อวัดต่างๆใหม่ให้สอดคร้องกับ ภาษา สระ วรรญยุกต์ จีงได้เปลี่ยนมาใช้ วัด บางหัวเสือ แทนจนถึงปัจจุบัน