เจ้าอาวาส

 วัดบางหัวเสือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสองร้อยกว่าปีจึงมีเจ้าอาวาสหลายรูปเท่าที่ค้นหาประวัติได้มีทั้งหมด ๖ รูป คือ 
องค์ที่ ๑ หลวงพ่อบัว
องค์ที่ ๒ หลวงพ่ออ้น
องค์ที่ ๓ หลวงพ่อพิน ฉนฺทธมฺโม
องค์ที่ ๔ หลวงพ่ออยู่ ธมฺมเตโช (พระครูวิบูลสิกขกิจ)
องค์ที่ ๕ หลวงพ่อนพ ปณีโต (พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ)
องค์ที่ ๖ พลวงพ่อหวิล (พระครูวิบูลสีลวัฒน์)


 • 1หลวงพ่อบัว.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ หลวงพ่อบัว (เกิดใน ร.๒-ร.๕)ตามประวัติเดิม สันนิษฐานว่า หลวงพ่อบัว ท่านเป็น น้องชาย หลวงปู่จีน วัดท่าราษเหนือ ฉะเชิงเทรา ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่จีน ทราบจากการเ...

 • 2หลวงพ่ออ้น.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อ อ้น มีเพียงรูปหล่อเจ้าอาวาสเท่านั้นที่เหลืออยู่จึงไม่ทราบประวัติแน่ชัดเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรในสมัยก่อน จึงสันนิษฐานจากรูปปั้นเหล็กหล่อเจ้า...

 • 3หลวงพ่อพิน.jpg
  หลวงพ่อพิน (เกิดใน ร.๓-ร.๕)ท่านเกิด วันอังคาร เดือนพฤษภาคม ปีชวด พ.ศ.๒๓๘๓บุตร นาย รอด อำแดง เผื่อน รอดสังข์ท่านอุปสมทบเมื่อ ปี ระกา วัน แรมวันที่ ๑๔ ค่ำ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๐๔ โดยมี...

 • 5หลวงพ่ออยู่.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ (เกิดใน ร.๔-ร.๙)หลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช หรือ พระครูวิบูลสิกขกิจ เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคตะวันออกชาติภูมิเกิดเ...

 • หลวงพ่อนพ.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ (เกิดใน ร.๖-ร.๙)พระครู พิพัฒนสมุทรคุณ หรือ หลวงพ่อนพ ปณีโต ท่านเกิด ปีระกา วันอาทิตย์วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นบุตร นาย เฮ็ง แซ่เจ่ง นางหนู ไก่เผือกเม...

 • หลวงพ่อ.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ (เกิดใน ร.๘-ปัจจุบัน)ชื่อเดิม นาย จำลอง สุดรัตน์ บิดาชื่อนาย สมบุญ สุดรัตน์ มารดาชื่อ นางผิว สุดรัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๘ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวั...

 • 6หลวงพ่อเที่ยง-กีสนาคะ.jpg
  หลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ท่านเกิดเมื่อปีมะโรง วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๐(๑๑)ที่บ้านบางฝ้าย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเป็ยนบุตร นายคล้าย อำแดงมอญ ซึ่...