พระอุปัชฌาย์ รูปที่ ๑ หลวงพ่อบัว

หลวงพ่อตามประวัติท่านเป็นน้องชาย  (อาจจะ) หลวงปู่จีน วัดท่าราษเหนือ ฉะเชิงเทรา สันนิษฐานได้เกิดใน พ.ศ.๒๓๕๘ เพราะหลวงปู่จีนท่านเกิดในราวปี พ.ศ.๒๓๕๗ และมรณะราวปี พ.ศ.๒๔๔๐ สิริอายุราว ๘๓ ปี ท่านทั้ง๒ ได้แยกกันธุดงค์ และได้มาจำวัดที่วัดบางศีศะเสือ(บางหัวเสือ) และได้รับอาราธนา เป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมาจนถึงราวปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ท่านได้มรณภาพลง และได้อราธนา หลวงพ่ออ้นเป็นเจ้าอาวาสรักษาการแทน จนถึง ๔๓๘๘ หลวงพ่อพิน ได้เป็นเจ้าอธิการ 

 จากบาญชีพระสงฆ์ ผู้อุปสมบท หลวงพ่อพิน 

 ท่านเจ้าคุณช้าง วัดโปรดเกษเชฎฐาราม เป็น พระอุปัชฌาย์จารย์

หลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ (ฉะเชิงเทรา) เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 

หลวงปู่บัว วัดบางศีศะะเสือ (วัดบางหัวเสือ) เป็น พระอนุสาวนาจารย์

 จึงสันนิษฐานว่าหลวงพ่อบัวได้เป็นอุปัชฌาย์หลัง ปี พ.ศ.๒๔๐๔ หรืออาจจะเป็นอยู่ก่อนแล้วแต่ ท่านเจ้าคุณช้าง ท่านได้ให้เกียรติหลวงพ่อบัว แต่ หลวงปู่จีน เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ และพระอนุสวานาจารย์ หรืออาจเพราะหลวงพ่อพินเป็นชาวบางหัวเสือและได้ดูแล อุปัฎฐากหลวงพ่อบัว จึงได้ให้หลวงพ่อบัวนำตัวไปฝากท่านเจ้าคุณช้างบวชให้ในคราวนั้นแล้วจึงได้ ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดบางศีศะ(วัดบางหัวเสือ)เสือในเวลาต่อมา

  *** กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำ-มะ-วา-จา-จาน) แปลว่า อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจา คือภิกษุผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำพิธีอุปสมบท เพื่อให้สงฆ์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปสัมปทาเปกข์หรือผู้ขอบวช และถามมติของสงฆ์ว่าจะยอมรับผู้ขอบวชให้เป็นภิกษุหรือไม่ เรียกกันว่า พระกรรมวาจาจารย์

กรรมวาจาจารย์เป็นคู่กับพระอนุสาวนาจารย์ ซึ่งทำหน้าที่บอกอนุศาสน์หรือคำสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยเบื้องต้นแก่ผู้บวชที่เป็นภิกษุใหม่ ในปัจจุบันทั้งสองรูปทำหน้าที่เหมือนกันคือสวดประกาศ ฉะนั้นจึงเรียกว่า "คู่สวด" หรือ "พระคู่สวด" ส่วนหน้าที่บอกอนุศาสน์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์

     ***พระอนุสาวนาจารย์  แปลว่า ผู้ว่าตาม จะเรียกใช้พระคู่สวดที่พรรษาอ่อนกว่า พระกรรมวาจาจารย์