พระอุปัชฌาย์ รูปที่ ๓ หลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช

 

'หลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช' หรือ 'พระครูวิบูลสิกขกิจ' พระอุปัชฌาย์ รูปที่ ๓  เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคตะวันออก

ชาติภูมิ เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม๒๔๐๗ ปีชวด(ตามบาญชีพระสงฆ์เล่ม๑) ณ บ้านบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนจากและค้าขาย 

ในวัยเด็กได้เรียนหนังสือเป็นศิษย์วัดบางหัวเสือ คอยปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อบัว อดีตเจ้าอาวาส ส่วนโยมบิดาได้ไปค้าขายอยู่แถบวัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) แถวฝั่งธนบุรีใกล้สะพานเจริญพาศน์ โดยมีความคุ้นเคยกับพระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับ รูปที่ ๑๓

   กระทั่งบุตรชายมีอายุย่างเข้า ๒๓ ปี จึงพามาอุปสมบทที่วัดราชสิทธาราม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๑ โดยมี

  เจ้าคณะใหญ่พระสังวรานุวงศ์เถร (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๓) เป็น พระอุปัชฌาจารย์ 

  เจ้าคุณพระอริยศีลาจาร          (เอี่ยม) วัดสังข์กระจาย ฝั่งธนบุรี    (อดีตเจ้าอาวาส รูปที่  ๖)  เป็น พระกรรมวาจาจารย์

  เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี        (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๔)  เป็น พระอนุสาวนาจารย์

        ได้รับฉายาว่า             ( อยู่ )   ธัมมเตโช                   (ผู้มีเดชเพราะธรรม)

  หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อพิน ในราวปี ๒๔๕๔ และได้ เป็นพระอุปฌาย์ในปีเดียวกัน หลังจากได้ให้หลวงพ่อ กฤษ เจ้าอธิการวัดท้องคุ้ง ปฎิบัติหน้าที่อุปัชฌาย์แทนในช่วง ปี พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๕   

พระเถรที่หลวงพ่ออุปสมบทให้และได้เจริญก้าวหน้าทางพระพุทธศาสนา มีหลายองค์เช่น

 ๑. หลวงพ่อ เอี่ยม ปภาโส วัดแหลมฟ้าผ่า 

 หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอุปัชฌาย์ 

 หลวงพ่อ สุด วัดแหลมฟ้าผ่า เป็น พระกรรมวาจา

 หลวงพ่อ ถมยา วัดสาขลา เป็นพระอนุสวนาจารย์ ที่วัด สาขลา ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้เป็นเจ้าอาวาสในกาลต่อมา.

 ๒. หลวงพ่อ นพ ปณีโต หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอุปัชฌาย์

  พระอาจารย์ ถึก เป็นพระกรรมวาจา

 พระอาจารย์ จันทร์ เป็น พระอนุสวนาจารย์ ได้เป็นเจ้าอาวาส วัดบางหัวเสือ  องค์ที่ ๕ .

 ๓. หลวงพ่อ จำลอง กันตาจารี  

  หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอุปัชฌาย์  

 พระอาจารย์ จอน สิทธิธัมโม      เป็น พระกรรมวาจาจารย์

 พระครูพิพัฒนสมุทรคุณ (นพ ปณีโต) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้เป็นเจ้าอาวาส วัดบางหัวเสือ องค์ที่ ๖.