เจ้าอาวาสรูปที่ ๓

หลวงพ่อพิน (เกิดใน ร.๓-ร.๕)ท่านเกิด วันอังคาร เดือนพฤษภาคม ปีชวด พ.ศ.๒๓๘๓ 

บุตร นาย รอด อำแดง เผื่อน รอดสังข์

ท่านอุปสมทบเมื่อ ปี ระกา วัน แรมวันที่ ๑๔ ค่ำ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๐๔  โดยมี 

ท่านเจ้าคุณช้าง วัดโปรดเกษเชฎฐาราม เป็น พระอุปัชฌาย์จารย์

หลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ (ฉะเชิงเทรา) เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 

หลวงปู่บัว วัดบางสีสะเสือ (วัดบางหัวเสือ) เป็น พระอนุสาวนาจารย์

  ได้รับฉายาว่า ฉันทธัมโม  (ผู้มีธรรมเป็นที่พอใจ)

ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อจากหลวงพ่ออ้น ช่วงปีพ.ศ.๒๔๓๘จนถึงช่วงปีพ.ศ.๒๔๕๔ ตามประวัติหลวงพ่อพิน ได้ฝากผลงานไว้ให้ปรากฎตามถาวรวัตถุของวัดในยุคนั้น เช่น ช่อฟ้า ใบระกา ต่างตามเสนาสนะ และ กุฎิของท่าน(ปัจจุบันได้รื้อย้ายและเอาช่อฟ้าออกสร้างขึ้นใหม่เป็นกุฎิเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน)และท่านยังได้สร้างพระปิดตา และวัตถุมงคลไว้มากมาย และได้ถ่ายทอดพุทธาคมต่างๆให้หลวงพ่ออยู่ หลวงพ่อเที่ยง ไว้ให้สืบทอดต่อมา.

   เมื่อพระอธิการ อ้น เป็นเจ้าอาวาส(อาจจะรักษาการแทน ๒ปี ในช่วงว่างเว้นแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน)ต่อจจากหลวงปู่บัวถึงกาลมรณะภาพ พลวงพ่อพิน ได้รับการแต่งตั้งเป็ํนเจ้าอาวาส องค์ที่ ๓ ของวัดบางหัวเสือ ท่านก็ได้ทนุบำรุงบูรณะปฎิสังขรณ์ เสนาสนะ ตลอดจนถาวรวัตถุ สร้างความรุ่งเรืองสวยงามให้กับวัดบางหัวเสือ จนได้ชื่อว่าเป้นวัดที่สวยงามใหญ่ดตแห่งหนึ่งในย่านนั้น แต่หากยามใดว่างเว้นภารกิจ ท่านมักปลีกวิเวกออกธุดงค์อยู่เสมอ จนได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญด้าน รุกขมูล(โคนต้นไม้)เป็นอย่างยิ่ง

  หลวงพ่อพิน มรณะเมื่อได้ไม่แน่ชัด แต่หลักฐานจากบาญชีพระสงฆ์ เล่ม ๑ วัดบางหัวเสือ พ.ศ. ๒๔๕๙ ระบุว่า พระครูวินัยธรรม (อยู่) เป็นเจ้าอาวาสองคืที่ ๔ ของวัดบางหัวเสือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ แต่ไม่ได้ระบุว่าหลวงพ่อพิน มรณะเมื่อใดจึงยึดถือหลักฐานของวัดไว้เป็นหลักเทียบเคียงว่าท่าน มรณะเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๕๔

วัดโปรดเกศเชษฐาราม คลิกที่นี่


 • 1หลวงพ่อบัว.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ หลวงพ่อบัว (เกิดใน ร.๒-ร.๕)ตามประวัติเดิม สันนิษฐานว่า หลวงพ่อบัว ท่านเป็น น้องชาย หลวงปู่จีน วัดท่าราษเหนือ ฉะเชิงเทรา ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่จีน ทราบจากการเ...

 • 2หลวงพ่ออ้น.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อ อ้น มีเพียงรูปหล่อเจ้าอาวาสเท่านั้นที่เหลืออยู่จึงไม่ทราบประวัติแน่ชัดเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรในสมัยก่อน จึงสันนิษฐานจากรูปปั้นเหล็กหล่อเจ้า...

 • 5หลวงพ่ออยู่.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ (เกิดใน ร.๔-ร.๙)หลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช หรือ พระครูวิบูลสิกขกิจ เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคตะวันออกชาติภูมิเกิดเ...

 • หลวงพ่อนพ.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ (เกิดใน ร.๖-ร.๙)พระครู พิพัฒนสมุทรคุณ หรือ หลวงพ่อนพ ปณีโต ท่านเกิด ปีระกา วันอาทิตย์วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นบุตร นาย เฮ็ง แซ่เจ่ง นางหนู ไก่เผือกเม...

 • หลวงพ่อ.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ (เกิดใน ร.๘-ปัจจุบัน)ชื่อเดิม นาย จำลอง สุดรัตน์ บิดาชื่อนาย สมบุญ สุดรัตน์ มารดาชื่อ นางผิว สุดรัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๘ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวั...

 • 6หลวงพ่อเที่ยง-กีสนาคะ.jpg
  หลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ท่านเกิดเมื่อปีมะโรง วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๐(๑๑)ที่บ้านบางฝ้าย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเป็ยนบุตร นายคล้าย อำแดงมอญ ซึ่...