เจ้าอาวาสรูปที่ ๕

 เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ (เกิดใน ร.๖-ร.๙)พระครู พิพัฒนสมุทรคุณ หรือ หลวงพ่อนพ ปณีโต ท่านเกิด ปีระกา วันอาทิตย์

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔   เป็นบุตร นาย เฮ็ง แซ่เจ่ง นางหนู ไก่เผือก

เมื่ออายุครบบวช ปีมะเส็ง วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ 

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้อุปสมบทที่ วัดบางหัวเสือ โดยมี 

หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอุปัชฌาย์ 

พระอาจารย์ ถึก ธรรมวโร เป็น พระกรรมวาจาจารย์

                                                     พระอาจารย์ จันทร์ จันททัตโต เป็น พระ อนุสาวนาจารย์ 

                                                     ได้ฉายาว่า ปณีโต (ผู้ปราณีต)

  ด้านวิทยฐานะ

 สอบ นักธรรมตรี ได้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ เมื่ออายุ ๒๒ ปี พรรษา ๒

 สอบได้ นักธรรมโท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๗

 สอบได้ นักธรรมเอก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ 

 ได้ตราตั้ง พระกรรมวาจาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๗ อายุ๓๓ พรรษา ๑๓

 ได้แต่งตั้งพระครูฐานา พระครู อมรศัพท์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

 ได้ตราตั้งพระครู พิพัฒนสมุทรคุณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘

 ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๖

 ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการ นพ ปณีโต เมื่อ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๐๙

หลังจากหลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช ได้มรณะภาพไปใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอธิการในทันทีเพราะในสมัยนั้นมีหลายคณะและได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอนครเขื่อนขันธ์(พระประแดง)มารักษาการณ์แทนและเป็นอุปัชฌาย์อยู่๓ปีกว่า จึงได้แต่งตั้งพระครูอมรศัพท์(นพ ปณีโต)เป็นเจ้าอธิการองค์ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านล้มป่วยและมีข้อวิวาทอธิกรณ์ในวัดได้สละตำแหน่งลง แล้วได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบางฝ้ายชั่วคราวและในช่วงปั้นปลายชีวิตได้กลับมาอยู่บ้านญาติโยมที่บ้านบางหัวเสือ ข้างโรงเรีียนวัดบางหัวเสือและมรณะภาพในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้ฌาปณกิจที่เมรุวัดบางหัวเสือในปีเดียวกัน.

  ด้านการปกครอง หลวงพ่อนพ นั้นเข้มงวดมาก ทำวัดสวดมนต์ต้องลงทำหมดทุกรูปๆไหนไม่ได้ลงจะถูกตำหนิในวันต่อมาทันที ทำให้พระลูกวัดเกรงกลัวและเครพท่านมาก

  ด้านการพัฒนาวัด หลวงพ่อนพ ได้บูรณะโบสถเก่า มนฑปเก่า หอฉัน หอระฆัง และกุฎิห้องแถวทุกหลัง และได้ร่วมสานต่องานพระครูวิบูลสิขกิจ ในการสร้าง โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สร้างหอระฆัง และเสนาสนะต่างๆจนแล้วเสร็จ.


 • 1หลวงพ่อบัว.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ หลวงพ่อบัว (เกิดใน ร.๒-ร.๕)ตามประวัติเดิม สันนิษฐานว่า หลวงพ่อบัว ท่านเป็น น้องชาย หลวงปู่จีน วัดท่าราษเหนือ ฉะเชิงเทรา ประวัติความเป็นมาของหลวงปู่จีน ทราบจากการเ...

 • 2หลวงพ่ออ้น.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อ อ้น มีเพียงรูปหล่อเจ้าอาวาสเท่านั้นที่เหลืออยู่จึงไม่ทราบประวัติแน่ชัดเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรในสมัยก่อน จึงสันนิษฐานจากรูปปั้นเหล็กหล่อเจ้า...

 • 3หลวงพ่อพิน.jpg
  หลวงพ่อพิน (เกิดใน ร.๓-ร.๕)ท่านเกิด วันอังคาร เดือนพฤษภาคม ปีชวด พ.ศ.๒๓๘๓บุตร นาย รอด อำแดง เผื่อน รอดสังข์ท่านอุปสมทบเมื่อ ปี ระกา วัน แรมวันที่ ๑๔ ค่ำ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๐๔ โดยมี...

 • 5หลวงพ่ออยู่.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ (เกิดใน ร.๔-ร.๙)หลวงพ่ออยู่ ธัมมเตโช หรือ พระครูวิบูลสิกขกิจ เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคตะวันออกชาติภูมิเกิดเ...

 • หลวงพ่อ.jpg
  เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ (เกิดใน ร.๘-ปัจจุบัน)ชื่อเดิม นาย จำลอง สุดรัตน์ บิดาชื่อนาย สมบุญ สุดรัตน์ มารดาชื่อ นางผิว สุดรัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๘ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวั...

 • 6หลวงพ่อเที่ยง-กีสนาคะ.jpg
  หลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ท่านเกิดเมื่อปีมะโรง วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๐(๑๑)ที่บ้านบางฝ้าย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเป็ยนบุตร นายคล้าย อำแดงมอญ ซึ่...