หอพระไตรปิฎก รัชกาล๔

หอพระไตรปิฎก สร้างในสมัยรัชกาลที่๔ และบูรณะใหม่ย้ายมาไว้ที่ใหม่แต่เดิมมีชั้นเดียวได้ยกขึ้นเป็น ๒ ชั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระครูพิพัฒนสมุทรคุณ(นพ ปณีโต)เป็นผู้รวบรวมจิตศรัทธาชาวบางหัวเสือบูรณะขึ้นใหม่ ภายในชั้นบน ประดิษฐาน พระไตรปิฎกโบราณ และพระพุทธรูปโบราณ ไว้ แต่ในปัจจุบันได้ปิดให้เข้าชมและได้มี พระอาจารย์ รุ่ง ธัมมานุสารี ได้เป็นผู้ดูแล


 • Screenshot_2016-09-25-20-01-58.png
  เนื่องจากโปสถ์เก่า ได้สรา้งไว้ในสมัย รัชกาลที่๓ ในขณะที่มีหลวงพ่อบัว เป็นเจ้าอธิการ และได้บูรณะมาตลอด อีกทั้งยังมีน้ำท่วมในหน้าฝนทำให้เป็นอุปสรรคในการทำสังฆกรรมต่างๆ พระครูวิบูลสีล...

 • IMG_20161214_0037.jpg
  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสร้างโดยเงินทำบุญที่เหลือจากจากฝังลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ด้านบนโล่งกว้างใช้สำหรับรองรับ แม่ชี และ ผู้ถือศีล พักด้านล่างใช้ในงานประชุม แ...

 • FormatFactoryIMG_6333~2.jpg
  พระเมรุ ได้บูรณะสร้างขึ้นใหม่ย้ายจากที่เดิมเนื่องจากกีดขวางการจราจลในอดีตจนชาวบ้านได้กล่าวขานว่า "ขับรถเข้าวัดก็เข้าเมรุเลย"เพราะทางการได้ตัดถนนผ่านด้านหลังวัดซึ่งในปัจจุบันปรับเปล...

 • IMG_20161215_0130.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 15541994_1174332895996820_8738627150139676919_n.jpg
  ซุ้มประตูวัดได้กำลังก่อสร้างใหม่อยู่ในขณะนี้เนื่องจากซุ้มเดิมเก่าแก่ทรุดโทรดมากแล้ว...

 • FormatFactoryIMG_6094.jpg
  กุฎิเจ้าอาวาสหลังเก่า ได้สร้างในสมัยหลวงพ่อบัว เป็นกุฎิชั้นไม้สักชั้นเดียว ยกช่อฟ้า สวยงาม เมื่อท่านได้มรณะภาพ หลวงพ่ออยู่ ได้เข้ามาอยู่ต่อและได้บูรณะยกเป็น ๒ ชั้นและท่านได้พักอยู่...

 • FormatFactoryIMG_6171.jpg
  ศาลาหลวงพ่อบัว สร้างโดยย้ายศาลาเดิมที่อยู่ฝั่งซ้าย รื้อเอาศาลาเดิมย้ายมาสร้างใหม่ แต่ในขณะที่ย้ายได้ปรากฎการณ์ อัศจรรย์ มีนำ้ไหลนองพื้นทำให้เด็กวัดสงสัยและพากันหาสาเหตุที่มีน้ำไหลน...

 • IMG_20161214_0032.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • IMG_20161214_0036.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • FormatFactoryIMG_6303.jpg
  ศาลาริมน้ำ สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ในชั่วที่หลวงพ่ออยู่ได้เป็นเจ้าอธิการ ได้สร้างไว้ให้ชาวบ้านและ ศิษย์วัดใช้เป็นท่าเทียบเรือ ได้บูรณะในปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดยพระครูวิบูลสีลวัฒน์ ปัจจุบันทรุดโ...