พระอุปัชฌาจารย์ รูปที่ ๕ หลวงพ่อจำลอง กันตาจารี

 สถานะเดิม ชื่อ นาย จำลอง สุดรัตน์ 

บิดาชื่อนาย สมบุญ สุดรัตน์ มารดาชื่อ นางผิว สุดรัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๘ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

ท่านเกิด ปีกุน ขึ้น ๑๑ค่ำ วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

อุปสมบท ปีมะเมีย แรม ๑๒ ค่ำ วันเสาร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ณ. วัดบางหัวเสือ โดยมี

  

    พระครูวิบูลสิขกิจ (อยู่ ธัมมเตโช)เป็น พระอุปัชฌาย์

    พระอาจารย์ จอน สิทธิธัมโม      เป็น พระกรรมวาจาจารย์

    พระครูพิพัฒนสมุทรคุณ (นพ ปณีโต) เป็น พระอนุสาวนาจารย์      ได้ฉายาว่า กันตาจารี (ผู้มีมารยาน่ารัก)

   ได้รับตราตั้ง อุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ อายุ๕๓ ปี พรรษา ๓๓