หน้าบรรณซุ้มประตู

ซุ้มประตูวัดได้กำลังก่อสร้างใหม่อยู่ในขณะนี้เนื่องจากซุ้มเดิมเก่าแก่ทรุดโทรดมากแล้ว...