กุฎิอดีตเจ้าอาวาส

กุฎิเจ้าอาวาสหลังเก่า ได้สร้างในสมัยหลวงพ่อบัว เป็นกุฎิชั้นไม้สักชั้นเดียว ยกช่อฟ้า สวยงาม เมื่อท่านได้มรณะภาพ หลวงพ่ออยู่ ได้เข้ามาอยู่ต่อและได้บูรณะยกเป็น ๒ ชั้นและท่านได้พักอยู่ที่ชั้น ๒ เรื่อยมาจนท่านได้มรณะภาพที่กุฎิแห่งนี้เช่นกัน ต่อมาหลวงพ่อ นพ ปณีโต ได้เป็นเจ้าอาวาสจึงได้ย้ายมาอยู่ต่อจนถึงช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดบางฝ้ายและได้ปล่อยทิ้งร้างไว้หลายปี จนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้ง มหาพรเทพ อมรเทโว เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสและได้ย้ายเข้ามา บูรณะปฎิสังขรและได้ใช้แต่เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น ส่วนด้านบนได้ปิดไว้เพื่อเป็นอนุสรแด่พระอุปัชฌาย์ในอดีต