เจ้าอาวาสรูปที่ ๖

 

 เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ (เกิดใน ร.๘-ปัจจุบัน)ชื่อเดิม นาย จำลอง สุดรัตน์ 

บิดาชื่อนาย สมบุญ สุดรัตน์ มารดาชื่อ นางผิว สุดรัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๘ ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

ท่านเกิด ปีกุน ขึ้น ๑๑ ค่ำ วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

อุปสมบท ปี มะเมีย แรม ๑๒ ค่ำ วันเสาร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ณ. วัดบางหัวเสือ โดยมี

   พระครูวิบูลสิขกิจ (อยู่ ธัมมเตโช)      เป็น พระอุปัชฌาย์

   พระอาจารย์ จอน สิทธิธัมโม             เป็น พระกรรมวาจาจารย์

   พระครูพิพัฒนสมุทรคุณ (นพ ปณีโต) เป็น พระอนุสาวนาจารย์      ได้ฉายาว่า กันตาจารี (ผู้มีมารยาน่ารัก)

วิทยฐานะ นักธรรมชั้น เอก.

แต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจาย์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕

ตราตั้ง พระครูสมุห์ พระจำลอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็น พระครูฐานานุกรมใน พระมงคลทิพยมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมังคลาราม วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๗

ตราตั้งเจ้าอาวาสพระครูสมุห์ จำลอง ที่๕/๒๕๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๐ อายุ ๕๒ พรรษาที่ ๓๒เป็นเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ

ตราตั้งอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ จำลอง ที่ ๒๐/๒๕๓๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพัน ๒๕๓๒ อายุ๕๓ พรรษาที่ ๓๓

หลังจากหลวงพ่อนพ ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบางฝ้าย ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อถวิล (พระครูวิบุลสีลวัฒน์)เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันท่านได้พัฒนาวัดในส่วนต่างๆเช่น ปฎิสังขรณ์ และสร้างซุ้มประตูใหม่ ศาลาหลวงพ่อบัว ศาลาบำเพ็ญกุศลบัวน่วม ศาลาสายวุวรรณ กุฎิสงฆ์ อุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปี เรือสำเภาบรรจุอัฐิริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ห้องน้ำ ตลาดน้ำบางหัวเสือ และได้อุปถัมภ์ดูแล โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ในด้านทุนการศึกษาและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน ต่างๆ.