ลายมือหลวงพ่ออยู่

จากการเก็บรวบรวมเอกสารวัดต่างๆ ได้พบหนังสือเก่า ปฎิทินปีมะโรง ๒๔๙๕ ซึ่งได้เปิดดูภายในพบลายนิ้วมือ ๑ รอย บนหน้า ยามอุบากอง เป็นหมึกสีดำจึงได้สันณิฐานว่าเป็นรอยนิ้วมือของ 

หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เนื่องจากหลวงพ่อปอกเปลือกหมากเองใช้สำหรับฉันหมากพลู จึงมียางหมากติดที่ปลายนิ้วแล้วท่านได้หยิบหนังสือ มาใช้ดู ยามอุบากอง ยางหมากสีดำจึงติดที่หนังสือ.

  ส่วนรูปที่๒-๔ เป็นลายมือหลวงพ่อแน่นอน เนื่องจากท่านได้เขียน และ เซ็นชื่อลงในหนังสือสุทธิพระภิกษุที่ขอย้ายจาก วัด พิรุณศาสตย์ โดยมี เจ้าอธิการ ธูป เซ็นรับบรอง ย้ายจาก ลำลูกกา ปทุมธาณี

ในวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๔๙๕ มาอยู่ใกล้ญาติที่ บางหัวเสือ