ตราประจำวัด

ในสมัย รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงให้เริ่มใช้ตราประจำวัดต่างๆ จึงได้สร้างตราวัด ตามดำริพระพุทธานุญาติ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไปตาม เจ้าอธิการวัดในรุ่นต่างๆสืบต่อมา