ตราประจำวัด พระครูวิบูลสิขกิจ

ตราประจำวัด สมัย  พระครูวิบูลสิขกิจ หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช