ตราประจำวัด พระครูวิบูลสีลวัฒน์

ตราประจำวัด พระครูวิบูลสีลวัฒน์ หลวงพ่อ จำลอง กันตาจารี.