เจ้าอาวาสรูปที่ ๒

เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อ อ้น มีเพียงรูปหล่อเจ้าอาวาสเท่านั้นที่เหลืออยู่จึงไม่ทราบประวัติแน่ชัดเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรในสมัยก่อน จึงสันนิษฐานจากรูปปั้นเหล็กหล่อเจ้าอาวาสที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งที่น่าจะได้เป็นในระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากในบาญชีพระสงฆ์เล่ม๑ เป็นคู่สวดกรรมวาจาจารย์ให้หลวงพ่อเที่ยงในปี ๒๔๓๑ แต่บาญชีได้สูญหายไปช่วงหนึ่งราวปี พ.ศ. ๒๔๓๑ จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๘ หลวงพ่อพิน ได้เป็นเจ้าอธิการ จึงสันนืฐานว่าได้เป็นเจ้าอาวาสในช่วงเวลานั้น

อ้างอิงจากบทความในหนังสือ พระปิดตานั่งยองเมืองปากน้ำ โดย เก่ง ศ.ตระกลู 

 "เมื่อพระอธิการอ้น เจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่บัวถึงกาลมรณภาพ หลวงพ่อพินได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ของวัดบางหัวเสือ"และ ประวัติหลวงพ่อเที่ยงในตอนที่กล่าวว่า "เมื่อหลวงพ่อเที่ยงบวชได้พรรษา ๓ หลวงปู่บัวท่านก็ถึงกาลมรณภาพ ราว ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ " และ จาก บาญชีพระสงฆ์ เล่ม ๑ ที่ได้ลอกไว้ ในคราวที่บวช    หลวงพ่อเที่ยง โดยมี     เจ้าอธิการ บัว เป็น พระอุปัชฌาจารย์

                              หลวงพ่อพิน เป็น พระกรรมวาจาจารย์

                              หลวงพ่ออ้น เป็น พระอนุสาวนาจารย์

   หลวงพ่ออ้นได้นั่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ จึงแสดงได้ว่ามีพรรษา ที่อ่อนกว่าหลวงพ่อพิน(อาจจะด้วยจากที่ท่านได้บวชแล้ว สิกขาลาเพศ ได้ช่วยงานทางบ้านแล้วกลับมาบวชใหม่ หรือ ท่านก็อาจจะเป็นพระที่อายุไล่เลี่ยกับหลวงพ่อพินหรืออาจจะเป็นเสมือนหลวงพ่อ อยู่ กับ หลวงพ่อเที่ยง คือหลวงพ่ออ้นมีอายุแก่กว่าแต่บวชหลังหลวงพ่อพิน)

  แต่ในเวลานั้นหลวงพ่อพินถือธุดงค์วัตรคือเข้าป่ารุกขมูลซึ่งปรกติท่านชอบทางวิปัสสนาธุระ มากกว่าคันถธุระจึงไม่ได้รับเป็นเจ้าอธิการในคราวนี้แต่ยังคงได้รับเป็นเจ้าอาวาสในภายหลังจากหลวงพ่ออ้นถึงกาลมรณภาพในราวปี ร.ศ. ๑๑๔ หลักฐานจากหนังสือที่หลวงพ่อพินได้รับถวายในคราวที่ได้เป็น สมภารพิน(นำ๒๓๒๔+๑๑๔ ได้พ.ศ.๒๔๓๘)

  จากช่วงระยะห่าง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๗ หลวงพ่ออ้นอาจได้เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสก็เป็นได้ หรือ ไม่่ท่านก็ไม่ได้เป็นเลยเพียงแต่ว่าหลักฐานที่หาพบได้เก่าสุดคือหนังสือ ปาฎิโมกที่ได้รับถวายไว้ใน ร.ศ.๑๑๔ 

   อ้างอิง วิกิพีเดีย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมาร

  ความโดดเด่น หลวงพ่ออ้น เป็นพระที่มีชื่ออยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อบัวมากที่สุดเป็นพระสหายกับหลวงพ่อพิน ตั้งแต่เริ่มมีประวัติวัดและยังมี ประคตเอวลายถักลายดอกพิกุล เป็นประคตเอวแบบปราณีทาน ที่หาชมได้ยาก.