ร้านน้ำ ร้านกาแฟ

ขอแนะนำ ร้านป่าจาก น้ำสมุนไพรโบราณ แก้วละ ๒๐ บาท เติมได้ ๑ ครั้ง

ร้านลุงเหลียว กาแฟสด แก้วละ ๒๕ บาทเท่านั้น 

ร้านลุงศักดิ์ น้ำว่านหางจรเข้ ขายน้ำทุกชนิด โทร ๐๘๑-๙๒๑-๔๖๖๙

ร้านน้ำพั้นสมุนไพร อิ่มจิตต์  โทร ๐๘๒-๔๘๗-๓๔๐๙

ร้านนำ้ปั่น  พี่แอน