ของฝาก

ร้านของฝากมีหลายร้านให้เลือกซื้อ ขอแนะนำ

ร้านหยก รัตนชาติ ของฝาก โทร ๐๘๖-๕๑๙-๓๐๗๓,๐๒-๗๕๔๔๙๖๒

ร้านของฝากลักษมี ข้าวเกรียบกรอบๆ โทร ๐๘๙-๑๑๑-๑๓๔๖

ร้านขนมเปี๊ยะใส้ ไข่เค็ม ใส้ลูกจาก สินค้า Otop บางหัวเสือ โทร ๐๘๕-๙๘๔-๖๑๐๖

ร้านกำไลทอง หอยดองสินค้า Otop แม่กลอง

ร้านของฝากโคราช ป้าหมู ๐๘๔-๙๐๗-๗๒๑๒,๐๒-๗๕๖-๗๐๗๙