ขนมหวาน

ร้านขนมหวาน มีมากมาย ขอแนะนำ

ร้านขนมจาก ข้าวหมาก 

ร้านขนมครก ป้าแขก โทร ๐๘๗-๙๓๑-๘๐๙๖

ร้านบ้านต้นน้ำ ขนมหวาน เมี่ยงคำ ขนมตาลสด

ร้านขนมบ้าบิ่น มะพร้าวอ่อน ดอกอัญชัญ ลุงสง-ป้าตุ๋ย โทร ๐๘๖-๕๒๒-๖๒๕๖

ร้านกล้วยทอด น้องแอล โทร ๐๘๔-๙๗๙-๔๒๗๔

ร้านทองม้วนสด  อุดมศืรื โทร ๐๘๗-๘๑๘-๕๖๖๗

                                                                ร้านยำมะม่วง กระต่าย สละลอยแก้ว โทร ๐๒-๗๕๖-๗๐๗๙