บ่อปลา บ่อเต่า

ขอเชิญให้อาหารปลา อาหารเต่า รอบหอพระไตรปิฎก ถุงละ ๑๐ บาทเท่านั้น