พระอุปัชฌาย์(ปฎิบัติหน้าที่แทน)พระราชวีริยาภรณ์ (สวัสดิ์)

                               พระราชวีริยาภรณ์ (สวัสดิ์)

ท่านเจ้าอาวาสวัดไพรชยนต์พลเสพย์ รูปที่ ๙.  พระราชวีริยาภรณ์ (สวัสดิ์) ป.ธ. ๔ นามสกุล กันฤทธิ์ ฉายา ฐิตาโภ อายุ ๗๐ พรรษา ๔๙ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ ตรงกับวันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โยมทั้งสองชื่อ คุณพ่อยิ้ม  คุณแม่ต่อม บรรพชาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ รวม ๒๙ ปี ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะอำเภอพระประแดง ท่านได้วางรากฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีศิษย์เปรียญธรรมและสัทธิวิหาริกมากมาย และได้ทำการพัฒนาวัดให้เจริญ เป็นที่ประจักษ์อยู่ทุกวันนี้ พระราชวีริยาภรณ์ได้ริเริ่มตัดถนนเจ้าสูวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เชื่อมกับถนนใหญ่ด้านถนนนครเขื่อนขันธ์และถนนราษฎร์บูรณะ ปัจจุบันนี้

  คือ ถนนพระราชวีริยาภรณ์  

            ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มาช่วยเป็นอุปัชฌาย์ให้ วัดบางหัวเสือ สลับกับ ท่านเจ้าคุณสมุทรคุณ เจ้าอธิการ วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร คลิก

  • ๒๕๐๙

  • ๒๕๑๓