พระอุปัชฌาย์(ปฎิบัติหน้าที่แทน)หลวงพ่อกฤษ วัดท้องคุ้ง

หลวงพ่อกฤษ เจ้าอธิการ วัดท้องคุ้ง 

ได้มาปฎิบัติหน้าที่แทนหลวง พ่อพิน หลังจากท่านได้มรณะภาพไปราวปี พ.ศ.๒๔๕๒ 

จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เจ้าอธิการอยู่ ธัมมเตโช ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเวลาต่อมา