พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐น. พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายมงกุฏไทย

วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดถวายพระพร รับพระราชทานฉัน มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าผ้าไตรพระ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษา แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

พิธีทรงพระราชกุศล คลิก