อาจาระและมารยาทอันสมควร

อาจาระและมารยาทอันสมควร 

 หนังสือ "อาจาระ ๓ สมเด็จ และ ๗๖ คำสอนพระพรหมวชิรญาณ" ที่ระลึกพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  หนังสือ อาจาระและมารยาทอันสมควร นั้นทางวัดได้รับแจกจากงานวิปัสนาพระ นวกปี๕๙ จากทางวัดท้องคุ้งและได้เล็งเห็นว่ามีประโยชน์เป้นอันมากสำหรับ พระภิกษุ สามเณร จึงได้ค้นหาและพบลิ้งเวบจึงได้นำมาให้อ่านกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

   กดอ่านได้ที่ลิ้งนี้   https://issuu.com/penkiatsitthisi