นวก ภูมิ

วัดบางหัวเสือได้เปิดสอนปริยัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มมีการสอบ พระนวก ในปีแรกและได้มีการสอบแข่งขันกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าปีไหนไม่มีวัดบางหัวเสือสอบปีนั้นไม่สนุกจนเป็นที่ร่ำลือกันมานานจนในปัจจุบันจำนวนพระใหม่ได้ลดลงทุกปีๆแต่ทางหลวงพ่อพระครูวิบูลสีลวัฒน์ก็ยังได้เปิดสอนให้ความรู้มาจนถึงปัจจุบัน..