ภาพนวกอนุสรณ์ปีต่างๆ

ภาพหาชมได้ยากซึ่งเป็นภาพหมู่ที่ได้ถ่ายไว้นานแล้วนำกลับมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ตามสภาพเก่าบาง ขาดบางแต่ยังคงเป็นภาพในความทรงจำของใครหลายๆๆคน...